Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής  της Υποψήφιας Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών κας Ιφιγένειας Δροσούλη, με θέμα:  «Multimodal machine learning methods for pattern analysis in smart cities and transportation» Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε σε συνεπίβλεψη (cotutelle) με το Τμήμα Πληροφορικής...

ΟΡΙΣΜΟΣ-ΜΕΛΟΥΣ-ΕΤΕΠ-ΩΣ-ΟΡΓΑΝΟΥ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΕΚΛΟΓΩΝ-ΟΔΕ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ-ΚΑΙ-ΤΟΥ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΤΟΥ-ΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ-ΕDownload ...