Erasmus+ / Σπουδές

Erasmus+ / Σπουδές

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος προγράμματος:  Επίκουρος Γεώργιος Μπαρδής

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν ικανοποιηθεί ώστε να εγκριθεί από το Τμήμα η αίτηση μετακίνησης ενός προπτυχιακού φοιτητή για την πραγματοποίηση σπουδών Erasmus+ είναι οι ακόλουθες:

  1. Να είναι εγγεγραμμένος στο 2ο εξάμηνο σπουδών ή μεγαλύτερο
  2. Ο αριθμός μη ολοκληρωμένων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του, να καλύπτει μαθήματα ενός τουλάχιστον εξαμήνου
  3. Να έχουν διευκρινιστεί τα μαθήματα που θα πάρει στο Ίδρυμα υποδοχής
  4. Να έχει την έγκριση των καθηγητών που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα στο Τμήμα

Οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που πρέπει να ακολουθεί ένας μεταπτυχιακός φοιτητής καθορίζονται από το εκάστοτε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Πληροφορίες σχετικές με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Γενικές Πληροφορίες από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων