Σύμβουλοι Καθηγητές για ΦμεΑ

 

Σύμβουλος Καθηγητής του Τμήματος για ΦμεΑ είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος Φατούρος (email: fatouros@uniwa.gr).

Αναπληρωτής του είναι ο Λέκτορας Κωνσταντίνος Μαυρομμάτης (email: kmavrom@uniwa.gr).