Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών λειτουργούν επτά θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια:

Διαχείρισης Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης

Ευφυών Συστημάτων γνώσης, Εικόνας και Πληροφορίας

Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων

Τεχνολογίας Υπολογιστικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων, ΙοΤ και Βελτιστοποίησης

Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης

Διαδικτυακής Πληροφορικής και Τεχνολογιών Υπολογιστικού Νέφους

Βιομηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων