Ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Βραχυχρόνια Κινητικότητα με σκοπό τις Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα, για το Ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Θέση πρακτικής: Βαλσαμίδης
Νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος Βάσεων Δεδομένων ΙΙ
Πρόγραμμα Εξεταστικής με αίθουσες εξέτασης
Αναζήτηση προσωπικού από εταιρεία
Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Ιφιγένειας Δροσούλη
Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Γεωργίας Θεοδωροπούλου
Ορισμός Ο.Δ.Ε.-Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών
Ορισμός Ο.Δ.Ε.-Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών
Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024
Υποτροφίες Ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες
Διάρκεια εκπόνησης Διπλωματικών εργασιών-Ανάληψη διπλωματικών εργασιών χειμερινού εξαμήνου 2024-2025
Παράταση περιόδου διανομής συγγραμμάτων Εαρινού εξαμήνου 2023-2024
Ανακοίνωση “Εμβόλιμης” εξεταστικής περιόδου για φοιτητές που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης
Συμμετοχή στην εξέταση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, που δεν εξετάστηκαν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, κατά την εξεταστική Ιουλίου 2024
Διαδικασία Εξέτασης – Αξιολόγησης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών
Κατάλογος εκλογέων Ε.Τ.Ε.Π. Τομέα Δικτύων, Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΤΗ Γ.Σ. ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΣ
Κατάλογος εκλογέων Ε.ΔΙ.Π. Τομέα Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΛΠΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.T.E.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΕΠ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Ε.Δ.Ι.Π. ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ανακοίνωση για βελτίωση βαθμολογίας- Β΄ εξεταστική Ιουλίου και επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023-2024
Εκλογικός κατάλογος Τομέα Υλικού και Συστημάτων Υπολογιστών
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή στον Τομέα Υλικού και Συστημάτων Υπολογιστών
Ανακοίνωση για ορκωμοσία
Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων και παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024
Ώρες επικοινωνίας με τους διδάσκοντες εαρινό εξάμηνο 2023-2024
Ημερίδα Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η) και στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (Η/Α)»
Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024
Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
Ύλη μαθημάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025
Μια (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου ή διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, στον τομέα της Ιατρικής, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης»
Yποτροφίες με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
Yποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου και εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στον τομέα της Ψυχιατρικής Επιστήμης κατά το ακαδ. έτος 2024-2025, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»
Παράταση προθεσμίας ανανεώσεων εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023- 2024
Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2023-24
Υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών από τα έσοδα του κληροδοτήματος “Κλεάρχου Τσουρίδη”
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Regional Coordinators) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS/ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ανακοίνωση για ορκωμοσία
SRH BIP 2024 Intercultural Skills
Ανάκληση της με αριθμ. 7/13-02-2024 (θ. 7.17) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών ως προς την ανάθεση της θέσης με α/α 11 στον υποψήφιο με αρ. πρωτ. 9/26-01-2024 αίτησης και αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024
Εγγραφές eclass για τα μαθήματα “Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Επιχειρηματικότητα”, “Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών” (μόνο οι Ζυγοί φοιτητές) και “Τεχνολογία & Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών”
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου
Θεωρία Κυκλωμάτων (εαρινό εξάμηνο 2023-2024, θεωρητικό τμήμα του μαθήματος)
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024
Security BSides Athens 2024
Πρακτική άσκηση ως IT Support στην Sekavin
Εξέταση μαθημάτων εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου 2023-2024
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πα.Δ.Α.»
Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Διαδικασία Εξέτασης – Αξιολόγησης Διπλωματικών-Πτυχιακών Εργασιών του Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών Χειμ. Εξ. 2023-24
Νέο Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024
Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα εξεταστικής Χειμερινού εξαμήνου (νεότερη ενημέρωση)
Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου
Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
Σχετικά με την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακ. Έτους 2023-2024
Πρακτική άσκηση ως IT Helpesk trainee στην Mellon Technologies
NEA Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Ελένης Τσαλέρα
Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων και παράταση διανομής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πα.Δ.Α.»
Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Ελένης Τσαλέρα
Προκήρυξη θέσεων για σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+/ Κλασική Κινητικότητα για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024/2025.
Εμβόλιμη εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 2023-2024
Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024
Πρακτική άσκηση στην Rokoko
Πρακτική άσκηση στην D Version Μουσικές Εκδόσεις
Προ-ανακοίνωση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υπογροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, ακαδ. έτους 2024
Προ-ανακοίνωση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υπογροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, ακαδ. έτος 2024-2025
Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, Ακαδ. έτους 2023-2024
Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων των Σχολων του ΠΑΔΑ
Υποτροφίες μέσω κληροδοτημάτων
Υποτροφίες της Αυστρίας
Ζητείται φοιτητής με γνώσεις PHP και SQL
Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024
Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ
Προκήρυξη επιλογές υποτροφιών χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ
Παράταση προθεσμίας ανανεώσεων εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023- 2024
Επικαιροποιημένες ώρες υποδοχής για φοιτητές
Παροχή Διατακτικών Σίτισης Ακαδ. Έτους 2023-2024 από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα με τίτλο “Ambassadors fund for summer work travel (SWT) scholarship” για το καλοκαίρι του 2024
Ανακοίνωση για ορκωμοσία
Ανακοίνωση για το μάθημα “Παράλληλα Συστήματα”
Έναρξη περιόδου δηλώσεων και διανομών συγγραμμάτων Χειμερινού εξαμήνου 2023-24
Ανακοίνωση για μη άμεση έναρξη ορισμένων Μαθημάτων
Εγγραφές eclass για “Πληροφορική Υγείας”, “Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης”, “Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων” και “Δικτυακός Προγραμματισμός – Ζυγοί” 
Πρακτική άσκηση στην PC-Solutions
Πρακτική άσκηση στην CityConsulting
Ανανεώσεις εγγραφών και δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024
Έναρξη των μαθημάτων Εξόρυξη Δεδομένων και Συστήματα Ασαφούς Λογικής & Αβεβαιότητας
Πρόσκληση σε συνάντηση ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών