Επικοινωνία

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Πανεπιστημιούπολη 1

Οδός Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 43

+30 210 5385312
+30 210 5385308
+30 210 5385309
+30 210 5385382

+30 210 5910975

ice@uniwa.gr