Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε το 2018 με τον Νόμο 4521/18. Προέκυψε από τη συνένωση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Τα δύο πρώην Τμήματα είχαν εγκαίρως αναπτύξει τις απαιτούμενες δομές υποστήριξης και εφάρμοζαν αδιαλείπτως διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης για τα προγράμματα σπουδών τους.

Ειδικότερα:

  • Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ από το 2004 είχε προχωρήσει στη δημιουργία επιτροπών και διαδικασιών αξιολόγησης και αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών. Στις αρχές του 2006 το Τμήμα προέβη στην πρώτη αξιολόγησή του από τριμελή επιτροπή εξωτερικών κριτών . Η αξιολόγηση αφορούσε την τριετία 2003-2005 και είναι διαθέσιμη στο http://www.cs.teiath.gr/?page_id=2872. Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μ.ΠΛΗ. πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2008 από επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών της Α.ΔΙ.Π. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και είναι διαθέσιμη στο http://www.cs.teiath.gr/?page_id=2872. Επίσης, το Τμήμα Μ.ΠΛΗ. από το 2008 καταθέτει εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Η τελευταία έκθεση αξιολόγησης αφορά την τριετία 2014-2016 και είναι διαθέσιμη http://www.cs.teiath.gr/?page_id=8082. Τέλος, τον Απρίλιο του 2014 το Τμήμα κατέθεσε Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης προς την Α.ΔΙ.Π. (http://www.cs.teiath.gr/?page_id=8087) η οποία αφορά το τρέχον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
  • Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2013 από επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών της ΑΔΙΠ. Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης και είναι διαθέσιμη στο http://mhys.teipir.gr/studies/undergraduate/exoteriki-axiologisi/.Επίσης, το Τμήμα Μ.Η.Υ.Σ. από το 2011 καταθέτει εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Η τελευταία έκθεση αξιολόγησης αφορά την τριετία 2014-2016 και είναι διαθέσιμη στο http://mhys.teipir.gr/studies/undergraduate/esoteriki-axiologisi.