Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής  της Υποψήφιας Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών κας Ιφιγένειας Δροσούλη, με θέμα:  «Multimodal machine learning methods for pattern analysis in smart cities and transportation» Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε σε συνεπίβλεψη (cotutelle) με το Τμήμα Πληροφορικής...

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής  της Υποψήφιας Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών κας Γεωργίας Θεοδωροπούλου, με θέμα:  «Enhancement of process mining with machine learning for identification of patterns in human behaviour» Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε σε συνεπίβλεψη (cotutelle) με το...

Διάρκεια-εκπόνησης-Διπλωματικών-εργασιών-Ανάληψη-διπλωματικών-εργασιών-χειμερινού-εξαμήνου-2024-2025Download ...

Εξέταση-μαθημάτων-χειμερινού-εξαμήνουDownload ...