Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Γεώργιος Αντωνίου

ΕΔΙΠ
 

Ζαχαρένια Γαροφαλάκη

ΕΔΙΠ
 

Χριστίνα Γεωργουλάκη

ΕΔΙΠ
 

Ακριβή Κρούσκα

ΕΔΙΠ
 

Γεώργιος Μελετίου

ΕΔΙΠ
 

Άγγελος Μητσάρας

ΕΔΙΠ
 

Κωνσταντίνος Μπάρλας

ΕΔΙΠ
 

Παναγιώτα Τσελέντη

ΕΔΙΠ
 

Αναστάσιος Τσιλίκουνας

ΕΔΙΠ