Ερευνητικά Προγράμματα

Τίτλος έργου Διάρκεια έργου
(από-έως)
Φορέας Χρηματοδότησης
Ανάπτυξη Συστήματος Έξυπνων Φωτοβολταϊκών Στοιχείων – SmartPV 2018-2022 European Regional Development Fund of the European Union and Greek national funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship, and Innovation, under the call RESEARCH – CREATE – INNOVATE (project code: T1EDK-01485).
PROMETHEUS Horizon Europe Sep. 2022 – Aug. 2025 European Commission
ERASMUS+/ LMPI 2016 – 2019 European Commission
ERASMUS+/ LMQS 2021 – 2024 European Commission
ERASMUS+/ SANTE + 2020 – 2022 European Commission (RO)
ERASMUS+/ “Geomatics for Disaster Risk Reduction” 2020 – 2023 European Commission
Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics 04/2019 – 09/2022 ΕΣΠΑ 2014-2020
Be Secure Feel Secure (BSFS) 2019 – 2023 European Regional Development Fund (Urban Innovative Actions – UIA)
Intelligent Τriage System for Hospital Emergency Departments and Clinics (IntelTriage) 2018 – 2022 ERDF and National Funds, Competitiveness Entrepreneurship Innovation Operational Program
ENISA Threat Landscape Report (ETL) 2021 European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
ENISA Threat Landscape Report (ETL) 2020 European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
ENISA Threat Landscape Report (ETL) 2018 European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
OMI: Open Models Initiative 2014 – 2017 European Commision (Erasmus+)
Ad-hoc and sensor networking for M2M communications 2016 European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφοϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing) 2014 – 2015 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» / ΕΣΠΑ
Euro-meDiterranean cAreer & Employment aDvisor portAl for the mobiLity of yoUng residentS (DAEDALUS) 2014 – 2015 European Union, ENPI-CBCMED (Cross-Border Cooperation in the Mediterranean)
Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ 2014 – 2015 Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Εξάλειψη ψηφιακού χάσματος για αστικές και νησιωτικές περιοχές 2012 – 2014 Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Ενοποιημένες Επικοινωνίες 2008 Ε.Π. «Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ)
Επέκταση της τεχνολογίας Ethernet για χρήση σε Δίκτυα Ευρυζωνικής Πρόσβασης 2005 – 2008 ΕΠΕΑΕΚ
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙ Πειραιά 2005 – 2007 ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»
Αρχιμήδης ΙΙΙ – Πολυδιάστατη Αντιστοίχηση και Συστήματα Περιορισμών Διαφορετικότητας 2012 – 2015 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – ΕΣΠΑ
ΘΑΛΗΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) – Από την Θεωρία Γραφημάτων στα Μητροειδή: Αλγοριθμικά Προβλήματα και Εφαρμογές 2013 – 2015 ΑΠΘ – ΕΣΠΑ
EPEAEK – ARCHIMEDES III: Development of Advanced P2P Protocols for Mobile and Sensor Networks Based on Synthetic Network Coordinate Systems (P2PCOORD) 2012 – 2015 European Union and Greek Government
EPEAEK – ARCHIMEDES III: Data Communication and Processing in Wireless Sensor and Sensor/Actuator Networks (PROSENS) 2012 – 2015 European Union and Greek Government
EPEAEK – ARCHIMEDES: Parallel Based on Content Cross Language Information Retrieval (PACOCLIR) 2004 – 2006 European Union and Greek Government
EPEAEK – ARCHIMEDES: Communication Protocols: Design, Analysis and Application in Parallel, Distributed and Mobile Environments (PROTEAS) 2004 – 2006 European Union and Greek Government
EPEAEK – Program Action: Support of Computer Science Studies in the Technological Educational Institute of Athens 2004 – 2008 European Union and Greek Government
FINE (Integration of Biomedical Information Database FINE) 1996 – 1997 European Union
ODL/EPEAEK (Patras Univ. Open Distance Learning) 1998 – 1999 European Union and Greek Government
DELTA-CIME (Industrial Production Methods and Technologies) 1995 – 1996 European Union
ALCOM-IT (Algorithms & Computation in Information Technology) 1994 – 1997 European Union
GEPPCOM (General Purpose Parallel Computing) 1994 – 1997 European Union
Βελτιστοποίηση τοποθέτησης και καταμέτρησης εμπορευμάτων σε μεγάλους βιομηχανικούς χώρους με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. 12/2021 – 10/2023 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 – Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας»
MERGIN-MODE, Μικτή πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων. 4/2021 – 12/2021 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»
Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα – συγγραφή βιβλίου με τίτλο «Ασαφή και νευροασαφή συστήματα – Ασαφής Βαθεία Μάθηση». 3/2021 – 6/2022 Ε.Μ.Π., Επιτροπή ερευνών ΚΑΛΛΙΠΟΣ+
Εκπαίδευση αναδρομικών συστημάτων βαθείας μάθησης – εφαρμογή στην αναγνώριση μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων. 2017 Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Επιτροπή ερευνών
Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα – συγγραφή βιβλίου με τίτλο «Διαδικαστικός Προγραμματισμός». 10/2014 – 8/2015 Ε.Μ.Π., Επιτροπή ερευνών ΚΑΛΛΙΠΟΣ
Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα – συγγραφή βιβλίου με τίτλο «Ασαφής Λογική & Ασαφή Συστήματα». 10/2014 – 8/2015 Ε.Μ.Π., Επιτροπή ερευνών ΚΑΛΛΙΠΟΣ
Advanced Computational Intelligence Methods for System Modeling, Classification and Remote Sensing: Application to the Land Cover Classification Problem. 2/2012-1/2015 Αρχιμήδης III – EΣΠA
EVADIODE – Εξελικτικό Υλικό (Evolvable Hardware) – Αυτόματη Σχεδίαση και Υλοποίηση Βέλτιστων Ψηφιακών Διατάξεων με χρήση μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής. 4/2013 – 10/2015 Αρχιμήδης III – EΣΠA
Προηγμένες υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών. 6/2007 – 9/2007 T.E.I. Σερρών, Επιτροπή ερευνών
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Σπουδών Πληροφορικής, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Εισαγωγή/ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας. 4/2003 – 8/2008 T.E.I. Σερρών, Επιτροπή ερευνών
Κατάρτιση σε Η/Υ (προηγμένα συστήματα πληροφορικής). 1/1993 – 12/1994 Α.Π.Θ. Επιτροπή ερευνών
Eνίσχυση ερευνητικής υποδομής. 9/1995 – 8/1997 Α.Π.Θ. Επιτροπή ερευνών
Ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης κοπής δερμάτων. 06/11/96 BRITE-EURAM 8519
Διάρθρωση περιεχομένου έγχρωμων εγγράφων. 4/2004-8/2006 Αρχιμήδης – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών τεχνικών επίλυσης ευθέων και αντίστροφων ηλεκτρομαγνητικών προβλημάτων για τη σχεδίαση και τη μελέτη ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας μικροκυματικών διατάξεων. 4/2004 – 8/2006 Αρχιμήδης – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Προστασία ποταμών από ρύπανση που οφείλεται σε βιομηχανικά ατυχήματα – RIVER SHIELD. Σχεδιασμός λογισμικού για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμώνα. 1/2007 – 3/2008 INTERREG III B CADSES
Ανάπτυξη και εγκατάσταση λογισμικού για το κεντρικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Νέστου. 10/2007 – 12/2007 INTERREG III B CADSES
Ανάπτυξη ευφυών συστημάτων για τη μοντελοποίηση βιοϊατρικών προβλημάτων. 1/2005 – 12/2007 Αρχιμήδης II – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Μελέτη της μεθόδου εκπαίδευσης νευρωνικών δικτύων RPROP και προσαρμογή της στο πρόβλημα της εκπαίδευσης αναδρομικών ασαφών νευρωνικών δικτύων. 2004 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Ανάπτυξη αλγορίθμων εκμάθησης αναδρομικών νευρωνικών δικτύων και εφαρμογή αυτών στη μοντελοποίηση μη γραμμικών συστημάτων. 2004 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Ανάπτυξη προσαρμοστικού φίλτρου, βασισμένου στο δυναμικό ασαφές μοντέλο DN-FNN, για το διαχωρισμό πνευμονικών ήχων. 2004 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Διαχωρισμός πνευμονικών ήχων σε πραγματικό χρόνο με χρήση δυναμικών ασαφών συστημάτων. 2005 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Ανάπτυξη ταχέων αλγορίθμων εκμάθησης δυναμικών ασαφών συστημάτων. 2008 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Ανάπτυξη δυναμικών νευροασαφών μοντέλων και εφαρμογή αυτών στην προσαρμοστική καταστολή του θορύβου. 2008 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Ανάπτυξη νευροασαφών μοντέλων για την πρόβλεψη τηλεπικοινωνιακού φόρτου. 2010 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Εφαρμογή μεθόδων της υπολογιστικής νοημοσύνης σε τηλεπικοινωνιακά προβλήματα. 2011 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Ανάπτυξη ασαφούς μοντέλου Takagi-Sugeno-Kang ευέλικτης δομής για την πρόβλεψη τηλεπικοινωνιακής κίνησης: Επιλογή χαρακτηριστικών και μοντελοποίηση. 2012 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Μοντελοποίηση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων με αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα με διαγώνιο πίνακα βαρών. 2012 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Αναδρομικά τεχνητά νευρωνικά δίκτυα – εφαρμογή σε τηλεπικοινωνιακά προβλήματα. 2013 Τ.Ε.Ι. Σερρών Επιτροπή ερευνών
Αρχιμήδης ΙΙΙ 2012 – 2015 Ελληνικό Δημόσιο – Ευρωπαϊκή Ένωση
Υπηρεσίες Ψηφιακής
Βιβλιοθήκης Ανοικτής Πρόσβασης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
2012 – 2015 Ελληνικό Δημόσιο – Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης & καινοτομίας 2011 – 2013 Ελληνικό Δημόσιο – Ευρωπαϊκή Ένωση
Ενίσχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 2003 – 2007 Ελληνικό Δημόσιο – Ευρωπαϊκή Ένωση
Αρχιμήδης 2003 – 2007 Ελληνικό Δημόσιο – Ευρωπαϊκή Ένωση
Next generation Optical communication systems in the O-band: Α Key enabler for capacity enhancement in existing fibre links, NOOK, 1/1/2022 – 31/12/2024 ΕΛΙΔΕΚ μέλη ΔΕΠ 2η προκήρυξη (HFRI H.F.R.I. Research Projects to Support Faculty Members & Researchers):
80780 – ΠΣΔ 2020 – Επιχορήγηση Φορέων Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για την Υποστήριξη Χρηστών και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου για τα΄Ετη 2016 έως και 2022 01/01/2016 – 31/12/2022 Υπουργείο Παιδείας
“NEUROMORPHIC RECONFIGURABLE INTEGRATED PHOTONIC CIRCUITS AS ARTIFICIAL IMAGE PROCESSOR (NEoteRIC)”, 2020-2022 (https://neoterich2020.eu/) 01-01-2020/31-12-2023 European Commision, Η2020
Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου φωτός,» στο πλαίσιο της δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας –Γερμανίας». 01/09/2018 – 31/5/2022 ΓΓΕΤ
Research on Energy Harvesting and Security Communication Based on Power Convergence Metasurface. Participation as senior researcher 01/01/2021 – 31/12/2024 NSFC
A holistic and Scalable Solution for Research, Innovation and Education in Energy Transition 01/05/2019 – 30/04/2021 H2020
Key Optical Wireless Converged Technologies for Distributed 5G Systems 01/01/2019 – 31/12/2021 Guangdong Province
A 5G Software-Defined Vehicular Network Architecture through Computing for Novel Services 10/03/2020 – 09/06/2021 NSRF 2014 – 2020
“WACOM: Water Competences Model Transfer” 2009 – 2011 Leonardo da Vinci – Life Long Learning Programme (Transfer of Innovation)
“VOA3R: Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment” 2009 – 2013 ICT Policy Support Programme (PSP) – Competitiveness and Innovation Framework Programme
“Designing and Exploiting Certified Competence-based VET Curricula in Agriculture, Food & Environment” 2011 Grudtvig LLP
“ECVET-STEP: ECVET for Strengthening Training to Employment Pathways” 2014 – 2015 LLP Development of Innovation
“ACT: Agricultural Alliance for Competence and Skills based Training” 2014 – 2015 LLP Development of Innovation
“DIGI-FEM: Digital Skills and Tools for Young Female Entrepreneurs” 2014 – 2017 Erasmus+ ΚΑ2 Strategic Partnerships in VET
“COMPASS: Composing Lifelong Learning Opportunity Pathways through Standards-based Services” 2015 – 2018 Erasmus+ ΚΑ2 Strategic Partnerships in HE
“BIOCOMP: Competences for Bio-based Economy” 2019 – 2021 Erasmus+ ΚΑ2 Strategic Partnerships in VET
“Summer School Development Programme for European HEIs (SumHEIs)” 2019 – 2021 Erasmus+ ΚΑ2 Strategic Partnerships in HE
Artful Educational Robotics to promote Computational Thinking in a Blended Learning context (FERTILE) 2021 – 2024 Erasmus+ ΚΑ2 Strategic Partnerships in HE
ENHANCE 15/11/2018 – 14/5/2023 EU/ERASMUS+
CultureLabs: Recipes for social innovation 4/2019 – 6/2019
και
9/2019 – 11/2019
European Commission
Dariah-GR: Greek Research Infrastructure Network for the Humanities 4/2014 – 9/2015 National
IS-Helleana: Intelligent System for Hellenic Audiovisual National Aggregator, General Secre- tariat for Research and Technology 11/2012 – 5/2013
και
1/2014 – 11/2014
National
ΙΚΥΔΑ Πρόγραμμα Συνεργασίας μεταξύ ΕΜΠ – Πανεπιστημίου Ουλμ 1/2013 – 12/2014 National – ΙΚΥ
Europeana Fashion: European Commission Best Practice Network 3/2012 – 2/2013
και
5/2014 – 6/2014
European Commission
Social & Smart – Social Housekeeping through Intercommunicating Appliances and Shared Recipes merged in a Pervasive Web-Services Infrastructure 12/2013- 1/2014 European Commission
Diopter: An Intelligent Border Surveillance System
Επιστημονική-Ερευνητική Μελέτη για Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης Συνόρων
10/2012 – 12/2013 National
Dynamic Query Planning for Querying Ontologies 5/2012 – 10/2012 Transregional Collaborative Research Centre SFB TRR 62, German Research Council
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία – Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες 8/2012 – 12/2012 National
Indicate FP7-Infrastructures: International Network for a Digital Cultural Heritage e-Infrastructure 1/2011 – 5/2011
και
1/2012 – 8/2012
European Commission
ICT FEELIX GROWING – Feel, Interact, Express: a global approach to development with interdisciplinary grounding 4/2009 – 5/2010 European Commission
ICT METABO – Controlling Chronic Diseases related to Metabolism 7/2010 – 12/2010 European Commission
Ολοκληρωμένο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης & Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου με εφαρμογή σε Βιομηχανικές Υποδομές Τ1ΕΔΚ-01020 (Κωδ. Έργου 15335) Στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Ανάπτυξη συστήματος έξυπνων φωτοβολταϊκών στοιχείων Τ1ΕΔΚ-01485 (κωδ. Έργου 80543) 2018 – 2022 Στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
CrowdHEALTH 2017 – 2020 H2020
InteropEHRate 2019 – 2022 H2020
PolicyCloud 2020 – 2022 H2020
SafePass 2019 – 2022 H2020
PrEstoCloud 2017 – 2019 H2020
Συμμετοχή στο έργο: «Συστήματα φορετών συσκευών ατομικής προστασίας υγείας και ασφάλειας με επιχειρησιακή εφαρμογή σε θέσεις φύλαξης» στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Αύγουστος 2021 – σήμερα Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020)»
Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου- Βορείου Αιγαίου», της Πράξης [e-Aegean R&D Network] «ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ιούλιος 2021 – σήμερα Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020», Πρόσκληση 111 «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας».
Αρχιτεκτονική οχηματικών δικτύων 5G με τεχνολογία υπολογιστικής άκρου για την υποστήριξη καινοτόμων υπηρεσιών». Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-Κύκλος Β Νοέμβριος 2020 – Αύγουστος 2021 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ
NRG-5/Enabling Smart Energy as a Service via 5G Mobile Network advances Απρίλιος 2019 – Νοέμβριος 2019 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) για την Έρευνα και την Καινοτομία.
Safeguarding Cultural Heritage through Technical and Organisational Resources Management – STORM Νοέμβριος 2016 – Οκτώβριος 2017 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) για την Έρευνα και την Καινοτομία.
Research On Alternative Diversity Aspects foR Trucks – ROADART Νοέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) για την Έρευνα και την Καινοτομία.
Κατανεμημένο Μικροηλεκτρονικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Επίβλεψης Με Έμφαση Στην Ηχητική Χαρτογράφηση (A Distributed Microelectronic System for Environmental Monitoring with Emphasis on Sound Mapping – ESOUNDMAPS) Αύγουστος 2013 – Ιούνιος 2015 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ
Τεχνολογίες Πολλαπλών-Εισόδων Πολλαπλών-Εξόδων για Συστήματα Δορυφορικών και Στρατοσφαιρικών Επικοινωνιών: Δίκτυο Αριστείας (MIMO Techniques for SAtellite and Stratospheric Communication Systems: Network of Excellence – MIMOSA) Ιανουάριος 2012 – Δεκέμβριος 2014 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ
Information Society Technologies (IST) Antenna Center of Excellence (ACE) Ιούλιος 2006 – Δεκέμβριος 2007 6ο Κοινοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP6)
COoperation in Science and Technology (COST) Action IC1004 (http://www.ic1004.org) με τίτλο: “Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments”. Αντικείμενο της δράσης ήταν η ανάπτυξη νέων μεθόδων, μοντέλων και τεχνικών για Ασύρματες Συνεργατικές Επικοινωνίες (Cooperative Communications) σε Ευφυή Περιβάλλοντα (Smart Environments) με χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας 2011 – 2015
COST Action IC0802 (http://www.cost.eu/COST_Actions/ict/IC0802) με τίτλο: “Propagation Tools and Data for Integrated Telecommunication, Navigation and Earth Observation Systems” και συγκεκριμένα στις ακόλουθες ομάδες εργασίας (Working Groups – WGs):
1) WG1, “Channel modelling for mobile Satcom & Satnav systems from VHF to C band
2) WG2, “Channel Modelling for radio systems from C to W band”
3) WG3, “Channel modelling for free-space optical systems and airborne terminals”
4) SGMP, “Specific group on measurements and products”
Αντικείμενο της δράσης ήταν η ανάπτυξη νέων μεθόδων, μοντέλων και τεχνικών για Αεροδιαστημικά Συστήματα επικοινωνιών, πλοήγησης και επιτήρησης, καθώς και η ενοποίηση αεροδιαστημικών και επίγειων συστημάτων
2009 – 2012
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΤΕΙ Πειραιά 2014 – 2015 ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
(ΕΣΠΑ 2007-2013)
Ad-hoc and sensor networking for M2M communications 2016 European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
ENISA Threat Landscape Report (ETL) 2018 European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
ENISA Threat Landscape Report (ETL) 2020 European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
ENISA Threat Landscape Report (ETL) 2021 European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Ευφυές σύστημα Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και Κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση 2018-2022 ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ
(ΕΣΠΑ 2014-2020)
SUMHEIS 2019-2022 EE
Erasmus+ «Development of the interdisciplinary master program on Computational Linguistics at Central Asian universities (CLASS)»
Νumber  585845-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP
2017 – 2021 EE-EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Αρχιμήδης Ι: «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» Σεπτ.03 – Αυγ.06
Αρχιμήδης Ι: «Παράλληλη, Βασιζόμενη σε Περιεχόμενο, Διαγλωσσική Ανάκτηση Πληροφοριών» Σεπτ.03 – Αυγ.06
Αθηνά 2004: «Έλεγχος του Εύρους προσαρμογής σε άτομα ηλικίας 18-22 ετών και σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ δύο πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικό εργασιακό προσανατολισμό» Μάρτ.04 – Δεκ.06
Αρχιμήδης ΙΙ: «Έλεγχος βλαβών λειτουργικών μονάδων βασισμένων σε αριθμητικό σύστημα υπολοίπων για επεξεργαστές σήματος (DSP) και συστήματα κρυπτογραφίας» Σεπτ.05 – Δεκ.07
Αρχιμήδης ΙII: «Τεχνικές Επικοινωνίας και Επεξεργασίας Δεδομένων σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων/ Ενεργοποιητών (PROSENS)» 15/12/2012
ELEGANT: «Ευφυείς Συμβουλευτικοί Διαμεσολαβητές Λογισμικού για Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» Φεβρ.03 – Σεπτ.05
Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Μοντελοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοικησης
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τον Στρατηγικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Δήμου Μεταμόρφωσης
14/02/2022 – 31/12/2022 «SYNESIS CONSULTING IKE»
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σύνταξη σχεδίου δράσης αστικής και τεχνολογικής ανθεκτικότητας του Δήμου Αμαρουσίου 05/01/2022 – 30/04/2022 «SYNESIS CONSULTING IKE»
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον στρατηγικό ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου 08/02/2021 – 09/05/2021 «SYNESIS CONSULTING IKE»
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον στρατηγικό ψηφιακό μετασχηματισμό της
Περιφέρειας Αττικής
21/07/2021 – 22/11/2021 «SYNESIS CONSULTING IKE»
Eπιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτικη Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπεδου ΤΠΕ) 2017 ΙΤΥΕ Διόφαντος
ΕΣΠΑ 2014-2020
«Σύστημα διάγνωσης, υποβοήθησης και αξιολόγησης κατά την θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης 2013-2016 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ
Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ανοικτού Κώδικα για την Εκπαίδευση και Έρευνα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων 2013 – 2016 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ
Διαχείριση Ενέργειας στον Οικιακό Τομέα – Ιδιαιτερότητες και Ευκαιρίες στην Ελληνική Πραγματικότητα 2013 – 2016 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ
Ανάπτυξη ενός Προσαρμοστικού Συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης και συστήματος Στερεοσκοπικής Απεικόνισης για Εκπαίδευση από Απόσταση μέσω διαδικτύου 2004 – 2008 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι
Αριστοποίηση αναερόβιας χώνευσης μιγμάτων αποβλήτων από πτηνο- κτηνοτροφικές μονάδες και γεωργικές βιομηχανίες 2004 – 2008 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΑΡΧΙΜΗΗΣ Ι
MIS 5047430
ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών ΠΑΔΑ
01-12-2019 – 30-09-2023 ΕΣΠΑ / Πρόσκληση ΕΔΒΜ 97
Έργο μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (2016-2018). 2016 – 2018 Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και έκτακτη επιχορήγηση του Ελληνικού Κράτους
MOHE-Modernisation of Higher Education in Greece («Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα») 2016 2016 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY)
iDeliver (Πληθοποριστική πλατφόρµα παράδοσης αγαθών ως υπηρεσία) “Research-Create-Innovate”, Operational Programme Competitiveness, Entrepreneurship and Innovation 2014-2020) 7/2020 – 12/2022
COOPERATION PROGRAMME: (Interreg V-A) EL-IT – Greece-Italy, Project “Investment” 1/6/2018 – 31/5/2020
European Community, HORIZON 2020/RIA/ICT, Project “Enhanced Buying Experiences in Smart Cities (SMARTBUY)” 1/1/2017 – 30/6/2018
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, Ερευνώ-Καινοτομώ Δημιουργώ, Project: TouristHub «Συνάθροιση και Παροχή Ολοκληρωμένων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών» 2018 – 2021
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, Ερευνώ-Καινοτομώ Δημιουργώ, Project SocialPark “Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «στάθμευσης ως υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού” 2018 – 2020
European Community, Seventh Framework Programme (FP7-ICT), Project: “Renewable Mobility Services in Smart Cities (MOVESMART)” 1/11/2014 – 31/10/2016
European Community, Seventh Framework Programme (CIP-ICT), Project “Holistic Personal public Eco-mobility (HoPE)” 1/6/2015 – 28/2/2017