Υποψήφιοι Διδάκτορες

Α/Α Επώνυμο Τίτλος εκπονούμενης διατριβής
1 Σινάνη Αλεξάνδρα-Κωνσταντίνα Σχεδιασμός και ανάπτυξη φωτονικών διατάξεων με χρήση τεχνικών άμεσης εγγραφής με laser
2 Τσαλέρα Ελένη Καινοτόμος χρήση των τεχνολογιών ΙοΤ και Machine Learning για την Παρακολούθηση και Διαχείριση Έξυπνων Χώρων
3 Κανδηλογιαννάκης Γεώργιος Ανάπτυξη μεθόδων υπολογιστικής ευφυΐας και βαθείας μάθησης για την επεξεργασία και εξόρυξη δεδομένων
4 Χύτας Κωνσταντίνος Διαχείριση Πληροφορίας και Γνώσης και Έξυπνο Πανεπιστήμιο (Information and knowledge management and smart university)
5 Πρέκας Στέλιος Algorithms and technics for optimal Virtual Network Embedding in cloud computing environment
6 Χαϊδούλης Ιωάννης Αυτοματισμοί με σύγχρονους υπολογιστές παλάμης με στόχευση στην ελαχιστοποίηση του κόστους των λύσεων, στη βιομηχανική αξιοποίηση τους, στη μετάδοση πληροφοριών και δεδομένων μέσω του διαδικτύου των πραγμάτων και εξαγωγή εκπαιδευτικών σεναρίων για την εκπαίδευση STEM
7 Μαυριδάκη Αργυρώ Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων για ψηφιοποίηση, μελέτη και ερμηνεία της Γραμμικής Α΄
8 Μελετίου Γεώργιος Διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: ο ρόλος των φοιτητών (Quality Assurance in Higher Education: The Role of Students)
9 Δροσούλη Ιφιγένεια Τεχνικές πολυτροπικής μηχανικής μάθησης για την ανάλυση προτύπων στον τομέα των ευφυών πόλεων και μεταφορών
10 Θεοδωροπούλου Γεωργία Μέθοδοι εξόρυξης διεργασιών για την επεξεργασία προτύπων και την πρόβλεψη συμπεριφορών
11 Μαρκόπουλος Δημήτριος Χρήση τεχνολογιών εξόρυξης δεδομένων σε ιατρικούς φακέλους ασθενών μονάδων εντατικής θεραπείας
12 Χουλιάρας Νέστωρ Συστήματα Cyber Ranges για εκπαίδευση και έρευνα
13 Έλληνας Νικόλαος Ανάπτυξη συστημάτων υπολογιστικής ευφυΐας βασισμένων στην εξελικτική υπολογισιτκή και την πιθανοτική θεωρία- Εφαρμογές σε πραγματικά προβλήματα μοντελοποίησης και ταξινόμησης.
14 Ταυσανίδη Φωτεινή Η ηθική του μέλλοντος και η διεπαφή της με την τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα
15 Τσαβδαρίδης Γεώργιος Εφαρμογές Συστημάτων μη επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ)- Τεχνολογίες αιχμής και Σύγχρονες Τάσεις
16 Σώζος Κωνσταντίνος Νευρομορφικές υπολογιστικές τεχνικές σε εφαρμογές τηλεπικοινωνιών και επεξεργασία εικόνας
17 Ζαλαβρά Ελένη Υπολογιστικά περιβάλλοντα για την υποστήριξη κοινοτήτων εκπαιδευτικών σε διαδικασίες μαθησιακού σχεδιασμού
18 Ανδρουλάκη Ευαγγελία Ηθική και δεοντολογία στην τεχνητή νοημοσύνη: εφαρμογή στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
19 Σαμαρίδη Νικολέττα Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιοποίηση στη βιομηχανική εκπαίδευση ελληνικού ηλεκτρονικού εννοιολογικού λεξικού χρησιμοποιώντας σύστημα λογισμικού οντολογικής οργάνωσης λέξεων και των μεταξύ αυτών σημασιολογικών συσχετίσεων
20 Χοροζόγλου Γεώργιος Δημιουργία Συστήματος Συντακτικής Ανάλυσης για την ελληνική γλώσσα με την Link Grammar σε συνδυασμό με τη Relational Grammar
21 Ψιλιάς Δημήτριος Αρχιτεκτονικές υλικού/λογισμικού για εφαρμογές μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων και ενσωματωμένων συστημάτων, με σκοπό την ασφαλή μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικές υλοποίησης που αποβλέπουν στην υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ισχύος ασφαλείας
22 Γαλανάκης Ιωάννης Automated Immediate Response Drones based on Machine Learning via Internet of Things and Algorithm Improvement
23 Γιάννου Βασιλική Η επίδραση της υπολογιστικής νέφους στην
εκπαιδευτική διαδικασία: Σχεδιασμός και αξιολόγηση καινοτόμων υπηρεσιών βασισμένων σε τεχνικές ομιχλώδους υπολογισμού
24 Βάθης Νικόλαος Αλγοριθμικές Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων Προσανατολισμού και Εφαρμογές
25 Σωτηριάδης Λεόντιος Τεχνικές Διαχείρισης Πόρων και Επεξεργασίας Δεδομένων στο Διαδίκτυο των Οχημάτων
26 Γκίνη Ευγενία Ανάπτυξη υλικού και λογισμικού για εφαρμογές της οπτικής στην οφθαλμολογία
27 Μαρούγκας Ανδρέας The Technology Acceptance Model of immersive VR in the form of (Adventure genre) gaming in tutoring of Physics as a supplement to traditional educational approaches with social elements.
28 Βέλιου Έντσο Machine learning techniques for anomaly detection in Internet of Things applications
29 Φράγκος Κωνσταντίνος Δημιουργία έμπειρου συστήματος για διάγνωση νόσου και παρακολούθηση εξέλιξης θεραπείας με τη βοήθεια εικονικών υπηρεσιών
30 Χαλκιαδάκη Αικατερίνη Ανάπτυξη αρχιτεκτονικών υλικού και λογισμικού σε ΙοΤ συστήματα με στόχο την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία τους μέσω δικτύου επικοινωνιών.
31 Παπαθανασίου Αναστάσιος Κυβερνοασφάλεια: διερεύνηση Kυβερνοεγκλημάτων (Cybercrime Investigation) και Ψηφιακή Εγκληματολογία (Digital Forensics)
32 Τσολακίδης Ευστράτιος Νευρωνικά Δίκτυα σε Γράφους (Graph Neural Networks) και Εφαρμογές στα Κοινωνικά Δίκτυα
33 Καπετανάκη Ανδριάνθη Αναγνωστική κατανόηση με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
34 Δράμπαλου Σταματία Ευφύης Διαχείριση ραδιοπόρων στα σύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα
35 Παπασπύρου Βασίλειος Αυθεντικοποίηση Διπλού Παράγοντα με HoneyToken-Two Factor HoneyToken Authentication (2FHA)
36 Γεωργοπούλου Μαρία-Σοφία Οργάνωση της μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και επαναδιαπραγμάτευση του μαθησιακού χωροχρόνου μέσω καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων
37 Μάγγα Ειρήνη Μηχανική Μάθηση και Ρομπότ Συνομιλίας στη Διακυβέρνηση: Οφέλη και Προκλήσεις για τη Δημόσια Διοίκηση
38 Κριεζής Ευάγγελος Μελέτη μοντέλου και υλοποίηση υβριδικού συστήματος αδρανούς πλοήγησης για την απρόσκοπτη πλοήγηση και εντοπισμό θέσης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
39 Αγιοπετρίτης Χριστόδουλος Εντοπισμός και δρομολόγηση αυτόνομων ευφυών οχημάτων
40 Σδούκου Ευανθία Ανάπτυξη αρχιτεκτονικών σχεδίασης Green IoT χαμηλού κόστους και μεγάλης ταχύτητας απόκρισης
41 Δράμπαλου Γεωργία Τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας σε εφαρμογές τρισδιάστατου σχεδιασμού
42 Αμοργίνος Ιωάννης Σχεδίαση ψηφιακών και ηλεκτρονικών ενσωματωμένων συστημάτων για ασφάλεια και αξιοπιστία
43 Παππά Ναυσικά Προώθηση της Υπολογιστικής Σκέψης μέσω δραστηριοτήτων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής σε μικτά περιβάλλοντα μάθησης
44 Παππάς Χρήστος Ανάπτυξη Λογισμικού και Σχεδίαση Εκπαιδευτικών Δράσεων Ρομποτικής και Αυτοματισμών (ΙοΤ) με εφαρμογές στα μαθηματικά, την πληροφορική, τη μηχανική, τις τέχνες, τις περιβαλλοντολογικές και τις κοινωνικές επιστήμες
45 Παναγιώτης Στρουσόπουλος Εξατομικευμένο και ευφυές παιγνιώδες εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης
46 Καλλιόπη Κουζινού Η ακαδημαϊκή συμβουλευτική ως παράγοντας αποτελεσματικής διοίκησης του Πανεπιστημίου
47 Σιδέρης Αργύρης A customizable serious game blending educational models and algorithmic techniques towards raising environmental awareness
48 Παπαχρήστου Ελένη Ε-teacher’s assistant: Υλοποίηση ευφυούς λογισμικού με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη
περιλαμβάνοντας λειτουργίες βοηθού ηλεκτρονικής εκμάθησης και συμβούλου καθηγητή.
49 Τάρταρης Δημήτριος Νευρομορφικοί φωτονικοί επεξεργαστές σε προβλήματα τεχνητής νοημοσύνης
50 Τσαχτσίρης Σταμάτιος Development and implementation of a universal localization and movement
51 Ξαγοράρης Λουκάς Distributed cybersecurity architectures in smart cities environments
52 Μάργαρης Αλέξανδρος Υπέρ-ανάλυση μοναδικής εικόνας και παρεμβολή δεδομένων IiDAR για την ανακατασκευή τρισδιάστατων αστικών περιβαλλόντων
53 Χαρτοφύλη Άννα Πλαίσια μεθοδολογία και ανάλυση κενών των ψηφιακών δεξιοτήτων
54 Μουστάκας Γεώργιος Νευρομορφικές Μέθοδοι επεξεργασίας σήματος για εφαρμογές φωτονικής