Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στους τομείς (i) Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, (ii) Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων και (iii) Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας.

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Υπολογιστών.

Οι κανόνες που διέπουν τις Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

ΦΕΚ Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠ. Κ.Δ.Σ. των Τμ. α. Ναυπ. Μηχανικών, β. Μηχανικών Πληρ. και Υπολ. γ.Επιστ. Οινου δ. Δ. Ε. ε. Αρχ. Βιβλιοθ.

Για τα ονόματα των εν ενεργεία Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος και τους τίτλους των υπό εκπόνηση διατριβών τους πατήστε εδώ:

Υποψήφιοι Διδάκτορες Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών