Οργάνωση του Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής Ιωάννης Βογιατζής

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Καθηγητής Πάρις Μαστοροκώστας

Τομείς – Διευθυντές

Τομέας Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων – Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Φοίβος-Απόστολος Μυλωνάς

Τομέας Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων – Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιώτης Γιαννακόπουλος

Τομέας Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων – Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Μάμαλης

Προϊσταμένη Γραμματείας

Ιωάννα Ζάρρα