Ανακοινώσεις

Συμμετοχή στην εξέταση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, που δεν εξετάστηκαν κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, κατά την εξεταστική Ιουλίου 2024