Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα εξεταστικής Χειμερινού εξαμήνου (νεότερη ενημέρωση)

Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου θα αναρτηθεί σύντομα και θα αφορά σε εξετάσεις δια ζώσης

Εφόσον κατά τη διάρκεια της εξεταστικής το Πανεπιστήμιο τελεί υπό κατάληψη, οι εξετάσεις θα λαμβάνουν χώρα εξ αποστάσεως και θα δύνανται να συμμετέχουν σε αυτές μόνο:

  • οι τελειόφοιτοι (έως και τέσσερα οφειλόμενα μαθήματα),
  • οι φοιτητές ERASMUS,
  • οι φοιτητές που συμμετέχουν σε ολιγοπληθή μαθήματα επιλογής.

Επίσης, θα εξεταστούν όλες οι διπλωματικές εργασίες.