Πρακτική Άσκηση

Θέση πρακτικής: Βαλσαμίδης
Αναζήτηση προσωπικού από εταιρεία
Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
Πρακτική άσκηση ως IT Support στην Sekavin
Πρακτική άσκηση ως IT Helpesk trainee στην Mellon Technologies
Πρακτική άσκηση στην Rokoko
Πρακτική άσκηση στην D Version Μουσικές Εκδόσεις
Ανάρτηση αποτελεσμάτων για την Πρακτική Άσκηση Φοιτητών μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, Ακαδ. έτους 2023-2024
Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ
Πρακτική άσκηση στην PC-Solutions
Πρακτική άσκηση στην CityConsulting
Πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα
Θέσεις πρακτικής στην CoreNetworks
Nestle Hellas Internship
Θέση Πρακτικής Άσκησης –IT Department @ Cenergy Holdings
IT Internship at Siemens Healthineers
Πρακτική άσκηση – Prognosi Pos Solutions
Πρακτική άσκηση – DeepSea
Πρακτική άσκηση – Logicom Distribution Greece IT Support
Πρακτική άσκηση – Logicom Distribution Greece Presales Network Engineer
Όμιλος mellon – Πρακτική Άσκηση IT Help desk
2η Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS για το χειμερινό εξάμηνο έτους 2023-2024
Πρακτική στην Angelicoussis Group
Πρακτική άσκηση στη Euronav
Πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα
Πρακτική άσκηση στην Mellon Group
Πρακτική άσκηση στη NVS Group
Πρακτική άσκηση στην D Version Μουσικές Εκδόσεις
Πρακτική άσκηση για Μηχανικό Hardware στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Πρακτική άσκηση για Μηχανικό Software στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ