Διδακτορικά

Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Γεωργίας Θεοδωροπούλου
Ανάκληση της με αριθμ. 7/13-02-2024 (θ. 7.17) απόφασης της Επιτροπής Ερευνών ως προς την ανάθεση της θέσης με α/α 11 στον υποψήφιο με αρ. πρωτ. 9/26-01-2024 αίτησης και αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Αποδοχή αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024
NEA Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Ελένης Τσαλέρα
Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κ. Ελένης Τσαλέρα
Προ-ανακοίνωση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υπογροφιών βραχείας διάρκειας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, ακαδ. έτους 2024
Προ-ανακοίνωση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υπογροφιών Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση διδακτορικών σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας, ακαδ. έτος 2024-2025
Προκήρυξη επιλογές υποτροφιών χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ
Πρόσκληση για Χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε Υποψήφιους Διδάκτορες για Παροχή Επικουρικού Διδακτικού Έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024
Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Σταύρου Δεληγιαννίδη
Υποτροφίες ΙΚΥ/ Fullbright Greece για υποτροφίες κινητικότητας σε Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες πανεπιστημίων των Η.Π.Α.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024.
Ορκωμοσία του πρώτου διδάκτορα του τμήματος
Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη»
Προκήρυξη και ανακοίνωση χορήγησης υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»
Πρόσκληση στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του κ. Χρήστου Παπακώστα
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση υποτροφιών: Αρχιμήδης
1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αριστεία για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές Υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου για το Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρος για υπ. διδάκτορες
Παράταση υποβολής αιτήσεων ΙΚΥ Υποψήφιων Διδακτόρων
Εθνικό πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακίας
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε υποψηφίους διδάκτορες των ΑΕΙ της Ελλάδας
Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για Μεταπτυχιακές ή Διδακτορικές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υποψήφιους Διδάκτορες
Ανακοίνωση υποβολής αίτησης σίτισης μεταπτυχιακών φοιτητών & υποψηφίων διδακτόρων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
Πρόσκληση υποβολής αίτησης υποψηφιότητας ΥΔ για χορήγηση υποτροφίας
ΦΕΚ Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος