Προγράμματα

Νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος Βάσεων Δεδομένων ΙΙ
Πρόγραμμα Εξεταστικής με αίθουσες εξέτασης
Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024
Νέο Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024
Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα εξεταστικής Χειμερινού εξαμήνου (νεότερη ενημέρωση)
Ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου
Σχετικά με την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου του ακ. Έτους 2023-2024
Εμβόλιμη εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 2023-2024
Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 με αίθουσες
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2023
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2023 με αίθουσες εξέτασης
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2023
Θεωρία κυκλωμάτων
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2022-2023 (Έκδοση 1δ, 02-03-2023)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 (Έκδοση 1γ, 15-10-2022)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2022
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου 2022
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-2022
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Σχετικά με τη διεξαγωγή μαθημάτων που πραγματοποιούνται από Υποτρόφους ΕΣΠΑ
Ανακοίνωση προσωρινού ωρολογίου προγράμματος λειτουργίας Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 (Έκδοση 1.η, 18-10-2021)
Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021