ΞΠΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιστήμη Δεδομένων» – Δομή του ΞΠΣ

1ο Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Οbject – Oriented Programming 6
Matrices and Linear Algebra 6
Calculus 6
Discrete mathematics 6
Fundamentals of Computer Engineering 6

2ο Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Python programming 6
Probability Theory – statistics 6
Algorithms and data structures for data science 6
Introduction to Databases 6
Computer architecture 6

3ο Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Scientific Programming – MATLAB & R Programming 6
Computational Thinking 6
Human-Computer Interaction 6
Signal processing 6
Computer networks 6

4ο Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Introduction to Artificial Intelligence 6
Data Mining 6
Parallel Computing 6
Hardware for AI and Big Data 6
Fundamentals of Machine Learning 6

5ο Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Big Data Management and Analysis 6
Deep Learning 6
Fuzzy Systems and Evolutionary Computation 6
Privacy and Security in Data Science and AI 6
High Performance Computing 6

6ο Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Intelligent Learning Environments 6
Computer Vision 6
Natural Language Processing 6
Elective 1 6
Elective 2 6

7ο Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Ethical, policy and legal issues in Artificial Intelligence 6
Elective 3 6
Elective 4 6
Elective 5 6
Elective 6 6

8ο Εξάμηνο

Μάθημα ECTS
Final Year Project BSc Thesis 6

Μαθήματα Επιλογής

 

Μάθημα ECTS
Cryptography 6
Game Theory 6
Reinforcement Learning 6
Advanced Statistics and Probability 6
Advanced Topics in Deep Learning 6
Advanced Databases 6
Semantic WEB & Social Networks Analysis 6
Data streaming 6
Mobile, Wearable and Affective Computing 6
AI in BioInformatics 6
Financial Data analysis and Business Intelligence 6
Remote Sensing 6
Geographic Information Science 6
IoT, Smart Cities & Transport 6
Enterpreneurship in AI & Data Science 6
AI for Robotics & Autonomous Systems 6
AI and Arts 6
Cognitive Psychology 6
AI in audio and speech processing 6
Computer Graphics 6
Emerging Computing Paradigms (cloud – edge – fog) 6