ΞΠΣ “Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιστήμη Δεδομένων” – Σκοπός

Το Ξενόγλωσσο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην “Τεχνητή Νοημοσύνη και Επιστήμη Δεδομένων” αποτελεί συνισταμένη της ερευνητικής δραστηριότητας, της ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας, της εκπαιδευτικής πείρας και της φιλοσοφίας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στους επιστημονικούς τομείς που συνθέτουν το αντικείμενο του προγράμματος. Στόχος είναι η παροχή εκπαίδευσης και γνώσης υψηλής ποιότητας, σύγχρονης, πλήρους και ταυτόχρονα προσβάσιμης, στα πλαίσια ενός προπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τρόπο που εξασφαλίζει ισχυρό θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο αλλά και κριτική σκέψη για τη δημιουργική και ωφέλιμη αξιοποίησή τους στο παρόν και το μέλλον των επιστημονικών και επαγγελματικών πεδίων του προγράμματος.