Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Ιφιγένειας Δροσούλη

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στη δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής 

της Υποψήφιας Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών κας Ιφιγένειας Δροσούλη, με θέμα: 

«Multimodal machine learning methods for pattern analysis in smart cities and transportation»

Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε σε συνεπίβλεψη (cotutelle) με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας. 

Η δημόσια υποστήριξη θα λάβει χώρα την Δευτέρα 17/06/2024 και ώρα 09:30 στην αίθουσα Κ16.218 (2ος όροφος) στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω. 

Για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση είναι διαθέσιμος ο ακόλουθος σύνδεσμος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aX_s8XzpX3tAYCVDibaLCJPNCdgR2slLhgkVB4_FKQGM1%40thread.tacv2/1718354644940?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%226526641d-bd82-4d76-bcac-2fe8dc1b6ea3%22%7d

Οι συνεπιβλέποντες της Διδακτορικής Διατριβής, 

Αθανάσιος Βουλόδημος, Επ. Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Djamchid Ghazanfarpour, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο της Limoges